Heyy! Och välkommen till United Nerds Inc. kampanj-sida! Den nuvarande kampanjen är “”/wikis/enh-rningshornet" class=“wiki-page-link”>Enhörningshornet", ett äventyr där vi söker efter en religiöst artefakt tillhörande Delithaorden, en prästinneorden med uppgiften att hela och bota de sjuka. Våra motståndare är dyrkarna av Zeeris, den nekromantiska orden av den “Vänstra Vägen”.

United Nerds Inc.

a_stridh91