United Nerds Inc.

The story so far.
En sammanfattning till efter striden i Krómborgen

Äventyrarna Trinic, Sarah, Raoslita och Nimman träffades mestadels av en slump.

Efter ett krogbråk bestämde de sig för att resa tillsammans för en tid. Det slutade med att de hamnade i byn Zerim. Byn hade under ett par månaders tid haft problem med upprepade räder av banditer, vilket äventyrarna medelst våld satte stopp för.

I samband med detta drömde de även alla en dröm som tog dem flygandes över landet Berendien, och avslutades med att en stor närvaro ställde frågor till dem om vilka de var.

På vägen vidare mötte de en kringresande bard, Henrik, som slog följe med dem.

I byn Kéram el Króm åtog de sig ett uppdrag från den lokala prästinneorden, Delithaorden, att finna och skydda en magisk artefakt. För att göra detta var de tvungna att ta sig norrut, antingen via flodbåt eller med häst och vagn, till staden Kandra.

En flodkarl inhyrdes, och de påbörjade färden. En halv dags färd uppför floden, när de skulle till att passera den övergivna byn Króm och dess övervakare, Krómborgen, blev de överfallna av ett sjöodjur och tvingades vänta på att skeppet skulle repareras av sjömännen. Under tiden utforskade vi borgen, som visade sig vara ockuperad av pirater som inte var på särdeles gott humör.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.