United Nerds Inc.

The story so far.

En sammanfattning till efter striden i Krómborgen

Äventyrarna Trinic, Sarah, Raoslita och Nimman träffades mestadels av en slump.

Efter ett krogbråk bestämde de sig för att resa tillsammans för en tid. Det slutade med att de hamnade i byn Zerim. Byn hade under ett par månaders tid haft problem med upprepade räder av banditer, vilket äventyrarna medelst våld satte stopp för.

I samband med detta drömde de även alla en dröm som tog dem flygandes över landet Berendien, och avslutades med att en stor närvaro ställde frågor till dem om vilka de var.

På vägen vidare mötte de en kringresande bard, Henrik, som slog följe med dem.

I byn Kéram el Króm åtog de sig ett uppdrag från den lokala prästinneorden, Delithaorden, att finna och skydda en magisk artefakt. För att göra detta var de tvungna att ta sig norrut, antingen via flodbåt eller med häst och vagn, till staden Kandra.

En flodkarl inhyrdes, och de påbörjade färden. En halv dags färd uppför floden, när de skulle till att passera den övergivna byn Króm och dess övervakare, Krómborgen, blev de överfallna av ett sjöodjur och tvingades vänta på att skeppet skulle repareras av sjömännen. Under tiden utforskade vi borgen, som visade sig vara ockuperad av pirater som inte var på särdeles gott humör.

Comments

a_stridh91 a_stridh91

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.